Landmijnen en een 18e ontwikkelingsdoel - bron: ruimen en voorlichting


Mijnen ruimen is vaak handwerk. Mensen prikken met een stok in de grond of gebruiken een metaaldetector. Dat is een apparaat dat een geluid geeft als je het boven een metalen voorwerp houdt, ook als dat voorwerp begraven is. Is op die manier eenmaal een mijn of een ander explosief gevonden, dan moet iemand anders dat weghalen en dat op een veilige plek ontmantelen of laten ontploffen.

mijnenruimen

Het ruimen van landmijnen en andere niet-ontplofte munitie kost veel tijd, is duur en is gevaarlijk. Je moet er goed voor opgeleid zijn en altijd je gedachten er goed bij houden. Daarom kost het vaak weken, maanden of nog veel langer om een terrein waar van die explosieven liggen, helemaal veilig te maken.

Voor het zover is, moeten mensen die in de buurt wonen, weten hoe gevaarlijk landmijnen en andere niet-ontplofte munitie zijn. Daarom geven mijnenruimers ook voorlichting.

undp

Ze vertellen aan die mensen, en vooral ook aan kinderen:

  • waar ze op moeten letten;
  • hoe ze de landmijnen of andere explosieven kunnen herkennen, en 
  • wat de gevolgen zijn als je er op gaat staan of ze opraapt.

 

verwante lessen

Login Form