Langer werken? - wat doen de vn?


De Verenigde Naties hebben een speciaal programma rond ouder worden en vergrijzing: United Nations Programme on Aging. De VN willen daarmee de aangesloten landen helpen om op een goede manier om te gaan met hun gemiddeld steeds ouder wordende bevolkingen.

Als de gemiddelde levensverwachting in een land stijgt, dan heeft dat gevolgen voor een heleboel zaken:

  • Ouderen hebben extra (gezondheids)zorg nodig.
  • Ouderen zijn kwetsbare consumenten en kunnen wel wat bescherming gebruiken.
  • Huizen moeten worden aangepast. Dat gebeurt ook. In Nederland hebben nieuwe flats altijd een lift, als ze tenminste vier verdiepingen hebben. Traplopen is voor mensen op hoge leeftijd en/of met een beperking moeilijk of zelfs onmogelijk. En als zelfstandig wonen niet meer (goed) gaat, moet er begeleiding zijn eventuele verzorging of er moet een aanleunwoning beschikbaar zijn.
  • Ouderen moeten een inkomen houden, ook als ze niet meer kunnen werken.
  • Als ouderen langer moeten werken, moeten de arbeidsomstandigheden worden aangepast. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat de werkplek toegankelijker gemaakt wordt voor wie slecht ter been is of dat de werknemer korter werkt.
  • Ouderen moeten wel hun tijd zinvol kunnen doorbrengen, ook als ze niet meer hoeven te werken.

In december 1990 besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 1 oktober uit te roepen tot Internationale Dag voor de Ouderen. Met deze dag willen de VN de aandacht vestigen op de plaats die ouderen in de samenleving hebben en moeten krijgen. Ouderen moeten in de samenleving kunnen meedraaien en er eventueel het hunne aan kunnen bijdragen. Dat kan bijvoorbeeld door nog te werken en door mee te doen aan culturele en sportieve activiteiten. Ze mogen ook niet worden gediscrimineerd vanwege hun leeftijd.

allesoversport

 

verwante lessen

Login Form