Langer werken? - bron: bevolkingspiramide


Een bevolkingspiramide is een grafiek die laat zien hoeveel mensen in een land of gebied tot welke leeftijdsgroep horen. Je kunt bijvoorbeeld groepen in zo’n grafiek weergeven van 0 tot 5 jaar, 6 tot 10 jaar, 11 tot 15 jaar, enzovoort.

Als je met jaren tussenpozen een bevolkingspiramide van een land maakt, kun je zien of er sprake is van vergrijzing of niet. Zolang er geen vergrijzing is, hebben de bevolkingspiramides min of meer de vorm van een piramide. Treedt er wel vergrijzing op, dan gaan de grafieken die je maakt, steeds meer op een kegel lijken.

animated

 

verwante lessen

Login Form