Langer werken? - opdracht


opdrachtMoet de leeftijd waarop je mag of moet stoppen met werken en voor het eerst AOW krijgt, nog verder omhoog? Of moet die weer terug naar 65 jaar?

Moet je als werkende meer AOW-premie gaan betalen? Moeten mensen die al met pensioen zijn, ook premie voor de AOW betalen, als ze dat tenminste kunnen opbrengen?

Moet de AOW-uitkering omlaag? Zijn er nog andere manieren om iets aan het probleem met de AOW te doen?

Die vragen zijn ook voor jullie heel belangrijk, want ook jullie zullen over een jaar of veertig met pensioen gaan. Of je dan nog AOW kan krijgen en zo ja, hoe hoog die uitkering dan zal zijn, hangt af mede van wat we nu met deze ouderdomsvoorziening doen.

Daarom is het aan jullie om aan de hand van de bronnen in de les een plan uit te werken voor de AOW in 2060, wanneer jullie op het punt staan om met pensioen te gaan of als jullie al met pensioen zijn.

 

verwante lessen

Login Form