Langer werken?


In 1957 voerde de Nederlandse regering de Algemene Ouderdomswet of AOW in. Volgens die wet krijgen de mensen die met pensioen gaan een uitkering van de regering om zich te kunnen onderhouden. Mensen die nog werken, staan een deel van hun brutosalaris af aan de overheid, zodat mensen die met pensioen zijn hun AOW-uitkering kunnen krijgen.

aow demonstratie1964Bejaarden demonstreren in 1964 in Utrecht voor meer AOW

Maar vooral vanaf 2011 levert de premie voor de AOW die werkenden betalen steeds minder geld op vergeleken met wat er aan AOW-uitkeringen moet worden uitbetaald. De regering springt vanuit de schatkist bij om alle AOW-trekkers toch hun uitkering te kunnen geven. Dat is nodig omdat er steeds minder mensen zijn die de premie voor de AOW betalen en steeds meer mensen die een AOW-uitkering krijgen.

Hoe kun je ervoor zorgen dat de premie voor de AOW weer voldoende opbrengt zodat alle gepensioneerden hun AOW-uitkering kunnen krijgen?

 

verwante lessen

Login Form