Goed en fout hout - wat doen de vn?


De Verenigde Naties houden zich bezig met het behoud van bossen en met herbebossing. Dat doen ze omdat:

  • bossen in snel tempo plaatsmaken voor akkers en weilanden, mijnen, fabrieken, spoorwegen en woonwijken;
  • bedrijven bossen kappen om hardhout te winnen;
  • mensen stukken bos afbranden om op die plekken gewassen te telen of om er aan mijnbouw te doen.

Enkele voorbeelden van hoe de Verenigde Naties actie ondernemen om hieraan iets te doen:

  • In 1992 hielden ze in Rio de Janeiro, een grote stad in Brazilië, de Conferentie voor Milieu en Ontwikkeling. Tijdens de conferentie tekenen de landen die hieraan deelnemen de Bossenverklaring. Hiermee beloven ze de ontbossing een halt toe te roepen.
  • Ook werd tijdens deze conferentie het Verdrag van de Biodiversiteit aangenomen. Landen die dit verdrag ondertekenden, beloofden hierbij ervoor te zorgen dat planten en dieren beschermd worden, vooral in gebieden waar veel soorten bij elkaar wonen, zoals in tropische bossen. Nederland heeft dit verdrag ook ondertekend.
  • Ten slotte besloot men 22 mei uit te roepen tot Dag van de Biodiversiteit. Vanaf 1993 is ieder jaar deze dag gehouden. Biodiversiteit betekent, zoals je in deze les gezien hebt: de rijkdom aan soorten planten en dieren in een bepaald gebied.

De UNEP, het milieuprogramma van de VN, houdt zich op allerlei manieren bezig met de bescherming van het milieu.

Op 24 september 2008 begon de VN met een programma dat Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation Program (UN-REDD) heet.

un redd

Deze naam betekent: programma voor verminderde uitstoot als gevolg van ontbossing en aantasting van bossen. Het programma loopt nog steeds en gaat als volgt te werk:

rijke landen geven geld aan negen ontwikkelingslanden. Die landen geven het uit om hun bossen te beschermen en om nieuwe bossen aan te leggen. Daarmee helpen de rijke landen voorkomen dat er steeds meer CO2 in de dampkring komt,  waardoor het op aarde warmer wordt, met alle gevolgen van dien.

Naast de UNEP, doen ook de FAO (wereldvoedsel- en landbouworganisatie van de VN) en de UNDP (het ontwikkelingsprogramma van de VN) mee aan het UN-REDD.  

 

verwante lessen

Login Form