Campagne tegen aids - voor de docent: info


Aids is een besmettelijke ziekte waar nog geen vaccin tegen bestaat en die alleen met virusremmers te behandelen is. Wie aids heeft, komt er nooit helemaal vanaf, maar kan wel met behulp van deze middelen jarenlang in redelijke tot goede gezondheid blijven leven.

In 1981 werden de eerste gevallen van aids beschreven. Daarna heeft de ziekte zich over de hele wereld verspreid. Deze pandemie is nog steeds gaande, mede omdat er geen vaccin tegen hiv bestaat. Toch willen de Verenigde Naties uiterlijk in 2030 een einde maken aan deze pandemie. Daar kan iedereen, ook iedere scholier, aan meehelpen. In deze les laten we zien hoe.

Plan van aanpak:
Laat in de klas de volgende twee YouTube-video's met voorlichting over aids zien. De eerste film komt uit de Verenigde Staten ('CDC: Start talking. Stop HIV: Walk the Talk’), de tweede uit Zuid-Afrika (‘South Africa artists paint township murals to raise awareness of HIV’).

Voor de opdracht in de les trekt u 1 uur uit, een ½ uur voor het lezen van de bronnen en een ½ uur voor het maken van een product voor het voeren van een anti-aidscampagne.

Deel de klas in zes groepen in. De leerlingen lezen de bronnen. Het is wel zaak dat binnen elke groep de leerlingen deze teksten onder elkaar verdelen.

Daarna kiest iedere groep een van de volgende vormen uit, waarin ze de campagne gaan voeren:

  • Teksten en afbeeldingen op een muur aanbrengen.
  • Spotje voor tv maken in de vorm van een filmpje van hooguit 30 seconden;
  • Een raptekst maken.

Ook kiest iedere groep de doelgroep uit waar de campagne op gericht is:

  • Leeftijdgenoten in Nederland;
  • Leeftijdgenoten in Zuidelijk-Afrika.

Bij elkaar zijn dat zes (2 x 3) mogelijkheden om uit te kiezen. U let erop dat iedere mogelijkheid aan bod komt.

Hierna maken de groepen hun campagnemateriaal. Ten slotte beoordeelt u het materiaal dat de leerlingen hebben gemaakt.

Deze les past bij:

Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen te plaatsen.

 

verwante lessen

Login Form