Campagne tegen aids - wat doen de vn?


In 2015 hebben de Verenigde Naties een lijst van zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld die in 2030 moeten zijn gehaald. Hiervan luidt de derde: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

Artikel 3.3 hiervan luidt: Tegen 2030 een eind maken aan epidemieën, zoals die van aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, van hepatitis en van door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten.

Vanaf de jaren ’80 maakt de VN werk van voorlichting geven over aids en de bestrijding van de aids-pandemie. Enkele voorbeelden:

Unaids
Deze organisatie is in 1996 opgericht. Het houdt zich bezig met het voorkomen van verspreiding van hiv, hulverlening aan mensen die aids hebben en het nemen van maatregelen om mensen en gemeenschappen tegen hiv te beschermen.

unaids

Unaids probeert haar doelen te bereiken door leiders van landen of organisaties te vragen om actie te ondernemen tegen de aidspandemie. Ook brengt Unaids alle inspanningen wereldwijd ter bestrijding van de pandemie in kaart. Ten slotte helpt Unaids hulporganisaties in ontwikkelingslanden die zich met bestrijding van aids in eigen land bezig houden..

UNFPA
Het Bevolkingsfonds van de VN UNFPA steunt projecten van lokale organisaties in ontwikkelingslanden om nieuwe generaties, vrouwen en mannen, in staat te stellen om zelf te beslissen over hun seksuele leven en het krijgen van kinderen. Zo kunnen zij zich beter beschermen tegen ziekten zoals aids, tegen ongewenste zwangerschap en seksueel geweld en krijgen zij de kans om uit de armoede te komen.

Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria
Dit fonds werd in 2001 opgericht door de toenmalige secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan. Het houdt zich bezig met de bestrijding van de drie ziektes die wereldwijd de meeste slachtoffers maken: aids, tuberculose en malaria. Er zitten mensen bij van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, de WHO, en van Unaids en vertegenwoordigers uit verschillende landen, zowel van regeringen als van onafhankelijke organisaties.

Unicef
Omdat ook kinderen aids krijgen, houdt het kinderfonds Unicef van de VN zich bezig met bestrijding van de aidspandemie. Het fond streeft ernaar dat kinderen die met hiv besmet zijn en er aids van krijgen, alle zorg krijgen die ze nodig hebben.

Wereld Aids Dag
In 1987 kwamen twee medewerkers van de WHO op het idee om Wereld Aids Dag te houden. Hiermee wilden ze de aandacht vestigen op de gevolgen van de aidspandemie en het gevaar van hiv dat aids verwekt. Medewerkers van Unaids namen het idee over en maakten er werk van. Op 1 december 1988 vond de eerste Wereld Aids Dag plaats. Sindsdien is het elk jaar op 1 december Wereld Aids Dag.

 

verwante lessen

Login Form