Armoede is relatief - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien dat armoede in Nederland bestaat, volgens de definitie die de Nederlandse overheid van armoede geeft.
  • De leerlingen hebben gezien hoe groot deze armoede in Nederland is en hoe die gemeten wordt.
  • De leerlingen kennen het verschil tussen absolute en relatieve armoede.
  • De leerlingen kennen het verschil tussen armoede in Nederland en armoede in ontwikkelingslanden.
  • De leerlingen weten globaal wat de internationale gemeenschap in het algemeen en de Verenigde Naties in het bijzonder doen aan het wereldwijde armoedeprobleem.

 

verwante lessen

Login Form