Armoede is relatief - voor de docent: beoordeling


De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als:

  • ze duidelijk hebben gemaakt of er armoede in Nederland voorkomt of niet;
  • ze, indien dat het geval is, bij benadering hebben aangegeven hoe groot het armoedeprobleem in Nederland is;
  • hebben laten zien wat het verschil is  tussen absolute en relatieve armoede;
  • hebben laten zien met wat voor soort armoede de VN zich bezighouden, en
  • hebben laten zien waarom de armoede in Nederland voor de VN geen probleem vormt, waarvoor ze actie moeten ondernemen.

 

verwante lessen

Login Form