Onderwijs en armoede - voor de docent: info

 
In deze opdracht denken leerlingen na over 'naar school gaan'. Moet je naar school of mag je naar school? Is onderwijs een recht of een plicht?

Daarbij wordt onderwijs gepresenteerd als middel om armoede te bestrijden. Op dit moment gaat één op de vijf kinderen in ontwikkelingslanden nog niet naar school. Zij worden vaak thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of om ergens anders te werken. De ‘smoezen’ die we de leerlingen vragen te bedenken, zijn uiteraard synoniem voor ‘redenen’.

Begin de les met het tonen aan de klas van een verkorte versie van de SchoolTV-video. Hierin wordt uitgelegd hoe in het verleden werd geregeld dat alle kinderen in Nederland naar school moeten.

De opdracht in de les bestaat uit twee delen:

 1. Het eerste deel is groepswerk. Leerlingen werken in groepen van twee of drie om de bronnen te lezen, en aan de hand hiervan smoezen te verzinnen om naar school te mogen gaan, terwijl je dat niet kunt. Trek voor dit gedeelte een half uur uit.
 2. Het tweede deel doet u met de hele klas. Trek ook voor dit deel een half uur uit.


Groepswerk

 • Deel de klas in groepen van twee of drie in.
 • Laat de leerlingen de bronnen lezen. Vertel ze er wel bij, dat ze die het beste onder elkaar kunnen verdelen.
 • Aan de hand van wat ze lezen, bedenken ze smoezen om niet naar school te hoeven gaan.
 • Zodra ze klaar zijn met lezen, zetten ze met de groep alle smoezen bij elkaar.


Klassikaal werk

 • U laat alle groepen hun smoezen op een groot vel papier zetten
 • U laat elke groep een korte toelichting geven op hun smoezen.
 • Daarna hangt u dit vel op aan een muur.
 • Ten slotte kiest u met de hele klas de vijf beste smoezen uit.


Uitwerking
Om te beginnen hebben alle kinderen recht op onderwijs. Nederland is volgens het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind verplicht om alle kinderen onderwijs te laten krijgen. Dat geldt voor alle landen die dit verdrag hebben ondertekend.

Kunnen lezen en schrijven is erg belangrijk, omdat veel informatie die je in het leven nodig heb, in geschreven of gedrukte vorm wordt aangeboden, en op beeldschermen niet te vergeten.

Een opleiding volgen en afronden vergroot de kans om een goed betaalde baan te vinden. Armoede wordt bestreden als het onderwijs voor steeds meer kinderen toegankelijk wordt en het onderwijs steeds verder wordt verbeterd.

Kinderen die naar school gaan, leren de wereld buiten hun huiselijke kring beter kennen. Kinderen die naar school gaan, leren over hygiëne en over manieren om te voorkomen dat ze ziektes als malaria oplopen.


De opdracht past bij:

 • Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemene waarden en normen.

 

verwante lessen

Login Form