Onderwijs en armoede - wat doen de vn?

 

In het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties staat dat alle kinderen recht hebben om naar school te gaan. Dit recht is ook terug te vinden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties uit 1948. Artikel 26 uit die verklaring begint namelijk zó:

"Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn; althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor iedereen die daartoe de begaafdheid bezit."

Of simpeler gezegd: "Iedereen moet eerst naar de basisschool en het mag zijn ouders niets kosten. Na de basisschool moet iedereen een vak of beroep kunnen leren, of kunnen studeren aan een universiteit of hogeschool als hij of zij er knap genoeg voor is."

Er zijn twee organisaties binnen de Verenigende Naties die speciaal opkomen voor onderwijs: Unicef en Unesco.

tweelogos
Unicef
Unicef is het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Dit fonds helpt ervoor te zorgen dat alle kinderen, waar ook ter wereld naar school kunnen gaan. Het fonds zorgt er bijvoorbeeld voor, dat meisjes zich veilig en prettig kunnen voelen op school. Er is bijvoorbeeld een aparte juf op school waar de meisjes naar toe kunnen gaan als ze ergens mee zitten. Dat kan bijvoorbeeld een leerkracht of medescholier zijn die dingen met ze heeft gedaan of wil doen die de meisjes helemaal niet prettig vinden. Die dingen worden meestal aangeduid als ‘grensoverschrijdend gedrag’. Verder zorgt Unicef ervoor, dat meisjes maandverband kunnen krijgen op school als ze dat nodig hebben en naar aparte wc’s kunnen gaan op school.

En slotte werken er op meisjesvriendelijke scholen leerkrachten die geleerd hebben hoe je meisjes en jongens in hun klas een gelijke behandeling kunt geven.

Actie te paard voor goed onderwijs
Uruguay ligt in Zuid-Amerika. Vroeger was het een welvarend land. Later werd het land steeds armer. Daardoor ging de kwaliteit van het onderwijs in het land achteruit. Om daar wat tegen te doen, besloten medewerkers van Unicef-Uruguay te paard door het land te trekken. Onderweg bezochten ze verschillende scholen en deelden er boeken uit. Met deze actie brachten de medewerkers het nieuws uit binnen- en buitenland.

Met deze actie riepen de medewerkers de regering van Uruguay op, voor goed onderwijs te zorgen, ook al kon de regering er minder geld aan uitgeven. En waarom de Unicef-medewerkers te paard gingen? Op het platteland van Uruguay gaan kinderen vaak te paard naar school.

Unesco
Unesco is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur. Ook deze organisatie zet zich in voor goed onderwijs voor alle kinderen.

 

verwante lessen

Login Form