Onderwijs en armoede - bron: plicht

 

In Nederland hebben we een Leerplichtwet. In die wet staat nu dat alle kinderen vanaf vijf jaar oud naar school moeten. De eerste versie van de wet werd in 1900 van kracht. Die moest ervoor zorgen dat kinderen geen kinderarbeid meer konden doen. Dat gebeurde toen volop, zoals je in de video hebt gezien. Toen werden kinderen te werk gesteld, omdat ze goedkope arbeidskrachten waren.

leerplicht

De ‘plicht’ in leerplicht was dus eigenlijk vooral voor de ouders bedoeld: die kregen boetes als ze hun kinderen toch lieten werken en niet naar school stuurden. Ook nu mogen ouders hun kinderen niet van school houden.

Voor kinderen betekende de Leerplichtwet in 1900 vooral dat zij voortaan het recht hadden om te leren.

 

verwante lessen

Login Form