Landmijnen ruimen - bron: zoeken naar landmijnen


Na een oorlog waarbij op veel plekken landmijnen zijn gelegd, vormen mijnen nog jarenlang een gevaar voor mensen die in de buurt van een mijnenveld wonen. Daarom worden mijnenruimers aan het werk gezet om die landmijnen op te ruimen. Pas als dat gebeurd is, kan men overal schade herstellen die door de oorlog is ontstaan. Pas dan kunnen kinderen naar school en buiten spelen, kunnen mensen naar hun werk gaan. Mensen en goederen kunnen weer veilig worden vervoerd over de weg of per spoor en boeren kunnen hun akkers weer bewerken of hun vee laten grazen.

Maar voor je mijnen kunt ruimen, moet je weten waar ze liggen. Hiertoe worden landkaarten gemaakt waarop is ingetekend waar de mijnen zijn verstopt.

wereldkaartWereldkaart met de plekken waar veel landmijnen zijn gelegd

De kaartenmakers beginnen met plekken waar je landmijnen kunt zien liggen, of waar met borden of hekken is aangegeven dat er landmijnen liggen. 

Daarna zoeken ze plekken die niet als mijnenveld bekend zijn, maar waar misschien landmijnen liggen. In gebieden waar soldaten hebben gewoond of gevochten, onderzoeken kaartenmakers bruggen, spoorlijnen, wegen, gebouwen en stukken grond. Ook bekijken ze plekken waar soldaten zich konden verschuilen en gebouwen en installaties die door soldaten zijn gebouwd.

Ten slotte zoeken mijnenruimers naar plekken waar voertuigen liggen die door landmijnen zijn beschadigd en stoffelijke resten van dieren en mensen die door landmijnen zijn gedood.

Soms gebruiken kaartenmakers bij hun speurwerk ook luchtfoto’s. Of horen ze van bewoners, oud-soldaten en bevelhebbers waar landmijnen liggen.

Op plekken waar ze landmijnen hebben aangetroffen, plaatsen ze borden en hekken.

Ondanks al dit speurwerk worden niet alle landmijnen teruggevonden. Daardoor blijven er landmijnen soms tientallen jaren verborgen en komen daarna per toeval voor de dag. In Nederland bijvoorbeeld wordt nog af en toe een landmijn gevonden uit de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). In België vindt men zelfs nog af en toe een landmijn uit de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)!

 

verwante lessen

Login Form