Landmijnen ruimen - dit ga je doen


werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Werk in groepen van vier aan de opdracht in de les.

Eerst laat je juf of meester drie fragmenten utt een SchoolTV-video zien, die gaan over landmijnen en het ruimen ervan.

Daarna deelt je juf of meester de klas in groepen van vier in.

Lees de bronnen Mijn leven als mijnenruimster’ en ‘Wat doen de VN?’

Verdeel de andere bronnen onder elkaar en lees de bron of bronnen die je uitgekozen hebt.

Dan samen aan de slag om het prospectus te maken.

Als je klaar bent, laat je je prospectus aan je juf of meester zien.

 

verwante lessen

Login Form