Kinderarbeid - wat doen de vn?


De Verenigde Naties zetten zich in om kinderen die als kinderarbeiders werken, de kans te geven om naar school te gaan. Het gaat om kinderen van 15 jaar en jonger die hele dagen werken en daardoor niet (meer) naar school gaan.

Om te beginnen hebben de Verenigde Naties het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind opgesteld en op 20 november 1989 aangenomen. Het is door bijna alle lidstaten van de VN ondertekend, ook door Nederland. Met dit verdrag krijgen kinderen voor het eerst rechten en plichten en worden ze als een aparte groep beschouwd. In dit verdrag staat dat jonge kinderen niet mogen werken. Dat kinderen geen gevaarlijk werk mogen doen. En dat er tijd moet zijn om naar school te kunnen gaan.

Verder voert de Internationale Arbeidsorganisatie ILO van de Verenigde Naties actie tegen kinderarbeid. Deze organisatie wil kinderarbeid helemaal de wereld uit helpen. Om aandacht te vragen voor de vele miljoenen kinderarbeiders wereldwijd, heeft de ILO 12 juni uitgeroepen tot de Dag van de Kinderarbeid.

Ook het VN-kinderfonds Unicef voert actie om kinderarbeid de wereld uit te helpen.

Hiertoe geeft Unicef kinderen overal in de wereld voorlichting over hun rechten. Want als je niet weet wat je rechten zijn, dan kun je er ook niet voor opkomen. Verder helpt Unicef meer (en betere) scholen op te richten, zodat er meer kinderen naar school kunnen.

unicef 

Er zijn landen die zo arm zijn dat kinderen zonder werk er soms niet kunnen overleven. Daar probeert Unicef ouders en bazen over te halen om kinderen onder werktijd een paar uur naar school te laten gaan. Sommige bazen zijn bereid om hun kleine werknemers op die manier te helpen. Maar uiteindelijk wil Unicef dat ook deze kinderen helemaal niet meer werken en dat ze voltijds naar school gaan.

Tot slot ziet Unicef erop toe dat regeringen van landen die het kinderrechtenverdrag hebben getekend, het verdrag ook nakomen.

 

verwante lessen

Login Form