Kinderarbeid - bron: kinderrechten


rechtenvanhetkindKinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen en te sporten, om naar een museum of een popconcert te gaan, enzovoort.

Ook hebben kinderen recht op bescherming tegen mensen die hen uitbuiten, oftewel geld aan hen verdienen. Ook mogen kinderen geen werk doen dat gevaarlijk of ongezond is of waardoor ze niet naar school kunnen gaan.

Alle kinderen wereldwijd hebben deze rechten. Je kunt die rechten terugvinden in het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Lees meer over dit verdrag in ‘Wat doen de VN?’

Aan de hand van dit verdrag voeren mensen in rijke landen actie tegen kinderarbeid. Ze kopen bijvoorbeeld geen kleding, schoenen of andere producten die door kinderarbeiders zijn gemaakt. Die producten worden ‘eerlijk’ of ‘schoon’  genoemd.

 

 

verwante lessen

Login Form