Gezondheid en armoede - voor de docent: info

 
Deze les laat zien waarom armoede slecht is voor de gezondheid van mensen die arm zijn, zoals Kofi Annan zei toen hij Secretaris-Generaal was van de Verenigde Naties. De les laat ook zien dat je die uitspraak ook kunt omkeren. Een slechte gezondheid van mensen leidt tot (meer) armoede. Armoede en een slechte gezondheid versterken elkaar, vormen een cirkel die alleen door een veelzijdige aanpak kan worden doorbroken. Daarbij draagt een verbetering van inkomsten heel veel mate bij aan het succes van deze aanpak.

  • Voor deze les trekt u één uur uit. Laat de leerlingen de opdracht in de les in groepen van vier doen.
  • Voor deze les heeft u nodig: toegang tot internet, vellen papier in A3-formaat, pennen, scharen en plaksel.
  • Leidt deze les in door uit te leggen wat Kofi Annan zei over de relatie tussen armoede en een slechte gezondheid.
  • Daarna deelt u de klas in viertallen in en geeft u iedere groep een vel A3-papier en de andere spullen die ze nodig hebben voor het maken van de opdracht.
  • Gebruik het eerste halve uur om de leerlingen de bronteksten te laten lezen. Vertel er wel bij dat het handig is om in hun groep de bronteksten onder elkaar te verdelen.
  • Ruim het tweede halve uur in voor het maken van de poster.
  • Als iedereen klaar is, haalt u de posters op en kijkt ze na.

Uitwerking:
Armoede is een gevaar voor de gezondheid van mensen. Mensen met een slechte gezondheid kunnen hierdoor in de armoede geraken of in de armoede blijven. Deze cirkelrelatie loopt via ondermaatse voeding, gebrek aan of geen toegang tot goede medische zorg, drinkwater met ziektekiemen, slechte huisvesting en gebrekkige afvoer van huisvuil. Hierdoor komen mensen in aanraking met ontlasting, urine en andere stoffen waar ziektekiemen welig in kunnen tieren.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld waar het gaat om toegang tot goede medische zorg, is er sprake van een relatie die je in twee tegengestelde richtingen kunt leggen. Door armoede kunnen mensen goede medische zorg niet betalen of ontbreekt een goede gezondheidszorg en dat gaat te koste van de mensen die in armoede leven. Mensen met een slechte gezondheid kunnen moeilijk of niet aan de kost komen en raken (dieper) in de armoede, waardoor ze nog minder toegang tot goede medische zorg krijgen dan ze al hadden.

Het doorbreken van deze cirkel vereist dus de aanpak van slechte voeding, slechte huisvesting en alle andere zaken waar mensen letterlijk ziek van worden, waardoor ze moeilijker of niet aan de kost kunnen komen. Deze zaken vormen de schakels die de cirkelrelatie tussen armoede en slechte gezondheid in stand houden. Deze aanpak op meerdere fronten heeft meer kans van slagen als meer mensen een inkomen verdienen dat hoog genoeg is om van rond te komen.

Deze les past bij:

  • Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

 

verwante lessen

Login Form