Schietgebed voor de natuur - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 5 kwartier de tijd. 

De opdracht in de les bestaat uit twee gedeelten:

Groepswerk, drie kwartier:
Je juf of meester deelt de klas in vijf groepen in. Zij of hij geeft elke groep een van de vijf wereldgodsdiensten om te onderzoeken.

Samen met enkele klasgenoten lezen jullie de bronnen ‘Van oerknal tot mens’ en ‘Wat doen de VN?’.

Lees dan de tekst over de wereldgodsdienst die je is toebedeeld. Na het lezen van deze tekst schrijven jullie de antwoorden die deze godsdienst geeft op de drie vragen uit ‘Opdracht’. Weet je iets meer over de godsdienst dat te maken heeft met de vragen en wat de tekst niet vertelt, schrijf het erbij.

Klassengesprek, half uur:
Je juf of meester vraagt iedere groep welke antwoorden de groep heeft gevonden op de vragen in ‘Opdracht’.

Daarna bespreken jullie met de hele klas welke overeenkomsten en welke verschillen er zijn, als het gaat om de antwoorden van de vijf godsdiensten.

Ten slotte stelt je juf of meester aan jullie de vraag of je wel een bepaalde godsdienst moet aanhangen om voldoende respect te kunnen opbrengen voor de (levende) natuur.

 

verwante lessen

Login Form