Schepping of evolutie - bron: door god geschapen


In het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel, wordt verhaald hoe God de aarde en alle levende wezens naar zijn evenbeeld schept in zes dagen. Dat wil zeggen dat de mens op God lijkt. De zevende dag is een rustdag. In het bijbelverhaal is de aarde aanvankelijk een plek zonder dag en nacht; er is geen land en zee en er is geen spoor van leven. Zelfs de sterren en het heelal zijn er niet. God begint met het scheppen van hemel en aarde. Daarna schept hij dag en nacht, de sterren aan de hemel, de zon en de maan en het land en de zee. Hij maakt de dagen en jaren. Als dat klaar is, begint hij aan de planten, de vogels en de vissen.

Af en toe last God een pauze in om te kijken of het allemaal wel goed gaat. Hij is tevreden en besluit de mens te scheppen. Hij begint met Adam. Daarna maakt hij Eva uit een rib van Adam.

doorgodgeschapen

Zij zijn de eerste mensen op aarde en van hen stammen we allemaal af. We zijn in 2020 al met ruim 7,5 miljard mensen!

Het boek Genesis vertelt hoe God de mens naar zijn evenbeeld schept.

De mens is geschapen door God en is de kroon op de schepping, dat wil zeggen belangrijker dan planten en dieren. Mensen hebben een onsterfelijke ziel. Als je doodgaat, gaat je ziel naar de hemel of naar de hel.

Het scheppingsverhaal uit de Bijbel is ook terug te vinden in de Koran. Een verschil is, dat God in de Koran Allah wordt genoemd.

Beide versies van het verhaal zeggen ook dat God/Allah alle levensvormen op aarde apart heeft geschapen, van het kleinste torretje tot en met de olifanten en walvissen, van het kleinste plantje tot de hoogste bomen. Er zit dus een theorie achter het scheppingsverhaal van bijbel en koran. Deze theorie verschilt aanzienlijk van de evolutietheorie.

In de bijbel zijn er ook geen diersoorten uitgestorven omdat die zich niet zouden hebben kunnen aanpassen. Er zijn de afgelopen eeuwen fossielen van dieren gevonden in de aardbodem. Deze diersoorten zijn soms al uitgestorven. In de traditioneel-christelijke visie zijn exemplaren van bepaalde diersoorten tijdens de bijbelse zondvloed.

Volgens biologen zijn fossielen resten van planten of dieren die in de aardbodem bewaard zijn gebleven, gedurende duizenden en soms miljoenen jaren.

Vaak zijn het soorten die nu niet meer voorkomen. De zachte delen verteren. De harde delen, zoals het skelet, blijven achter.

Sommige mensen nemen de Bijbel letterlijk. Die menen dat de schepping inderdaad zes dagen duurde. Andere gelovigen menen dat die zes dagen een manier zijn om begrijpelijk te maken dat de schepping in fases gebeurde. Bijvoorbeeld in tijdperken van duizenden jaren. Dan staat een dag voor - zeg - 1000 jaar of langer.

 

verwante lessen

Login Form