Leven na de dood - bron: naar de andere wereld (jodendom, islam, christendom)

 
Joden, christenen en moslims geloven dat je ziel naar het hiernamaals gaat nadat je gestorven bent. Je lichaam blijft zielloos achter. Zielen van mensen die goed hebben geleefd komen in de hemel. Zielen van mensen die slechte dingen hebben gedaan en daar nooit berouw over hebben gehad, gaan naar de hel. God (door moslims Allah genoemd en door joden Jahweh) beslist of je naar de hemel of naar de hel gaat.

In het Nieuwe Testament (een deel van de christelijke Bijbel) lees je dat Jezus Christus, de stichter van het christendom, heeft laten zien dat met de dood niet alles afgelopen hoeft te zijn. Hij is in Jeruzalem gekruisigd, gestorven, begraven en uit het graf opgestaan. Op de plek waar dit volgens de Bijbel gebeurd is, staat nu de Heilige Grafkerk. Wie in Jezus gelooft en zijn leer navolgt, zal net als Jezus uit de dood opstaan.

Christenen, joden en moslims geloven niet dat mensen op aarde kunnen praten met de zielen van hun overleden familieleden en vrienden. Wel herdenken ze hun doden, bijvoorbeeld door af en toe hun graf te bezoeken en dat te versieren.

begraafplaats

Moslims en joden begraven hun overledenen. Christenen doen dat meestal ook, al laten steeds meer christenen zich cremeren. De as die van de overledenen overblijft, wordt in een urn bewaard of uitgestrooid, bijvoorbeeld op een weide bij het crematorium waar de overledene is verbrand.

Bij een uitvaart mogen eerst familieleden en vrienden afscheid nemen van de overledene. Die ligt opgebaard in zijn huis, in een crematorium of een ander gebouw. Daarna gaat de overledene vaak naar een gebedshuis (kerk, moskee of synagoge of een ander gebouw). Daar houdt een geestelijke een uitvaartdienst voor de familie en de vrienden van de overledene. Ten slotte maakt de overledene vanuit dit gebedshuis zijn laatste reis naar een kerkhof of een crematorium.

Ook aanhangers van sommige natuurgodsdiensten geloven dat de ziel van een overledene naar een hiernamaals gaat. Wel noemen ze zielen ‘geesten’ en geloven ze dat nabestaanden van overledenen kunnen praten met de geesten van hun overleden dierbaren. Die nabestaanden moeten dan wel eerbied betonen voor de geesten en hen te vriend houden.

 

verwante lessen

Login Form