Koloniën - bron: indonesië


Op 15 augustus 1945 kwam in Azië een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Daarmee kwam er ook een einde aan 3½ jaar van Japanse bezetting van wat toen nog Nederlands-Indië was.

Twee dagen later riep Mohammed Hatta de onafhankelijkheid uit van deze Nederlandse kolonie. De kolonie kreeg de naam Republiek Indonesië. Op die dag werd Achmed Soekarno president van deze republiek. Beide mannen hadden al vóór de Tweede Wereldoorlog verzet gepleegd tegen het Nederlandse bestuur van de kolonie. Na afloop van de oorlog en de Japanse bezetting zagen ze hun kans schoon om hun land zelfstandig te maken.

Althans, dat dachten ze te kunnen doen.

Zoals je in de video hebt gezien, probeerde de Nederlandse regering een einde te maken aan die Republiek Indonesië. Nederlandse troepen en Indonesische soldaten die trouw waren aan Nederland vochten tegen de aanhangers van Soekarno en Hatta. Nederland noemde dat toen ‘politionele acties’, omdat het geen echte oorlog zou zijn. Dat was het wel degelijk. Aan beide kanten samen sneuvelden meer dan 100.000 soldaten. Ook kwam een groot aantal burgers om het leven.

eerstepolitiekeactie

Deze oorlog bezorgde Nederland een slechte reputatie. Veel landen keurden het ingrijpen van Nederland in Indonesië af. Vooral de regering van de Verenigde Staten keerde zich tegen dat ingrijpen.

In 1948 kwam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bij elkaar om een einde aan de oorlog te helpen maken. De raad riep Nederland op te stoppen met vechten tegen de aanhangers van de regering-Soekarno. Ook riepen veel landen Nederland op om Indonesië als zelfstandig land te erkennen. In december 1949 deed Nederland dat.

Wel bleef een deel van Indonesië, de westelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea onder Nederlands bestuur. Pas in 1963 droeg Nederland het bestuur over dit gebied over aan Indonesië. Dat gebeurde nadat Nederland en Indonesië ruzie hadden gekregen over wat er met dit gebied moest gebeuren. Nederland wilde het blijven besturen. Indonesië wilde het inlijven. De Verenigde Naties hielpen de ruzie bij te leggen. Wel moest Nederland alsnog het gebied overdragen aan Indonesië.

Bij die overdracht kreeg het gebied de naam Irian Jaya. In 2000 werd het  omgedoopt tot Papoea.

 

verwante lessen

Login Form