Koloniën - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen aangeven wat kolonisatie en dekolonisatie zijn.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom er zowel in de 19e eeuw als na de Tweede Wereldoorlog op uitgebreide schaal sprake is geweest van dekolonisatie.
  • De leerlingen kunnen uitleggen welke rol de Verenigde Naties na de Tweede Wereldoorlog hebben gespeeld bij dit proces.
  • De leerlingen kunnen beschrijven hoe de dekolonisatie is verlopen bij Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen of de Democratische Republiek Congo en aangeven of en hoe de Verenigde Naties hierin een rol hebben gespeeld.

 

verwante lessen

Login Form