Koloniën - voor de docent: info


Deze les gaat over kolonisatie en dekolonisatie, twee processen die het aanzien van de wereld grondig hebben veranderd. Aan de hand van drie voorbeelden uit de Nederlandse en Belgische geschiedenis zien leerlingen dat dekolonisatie vreedzaam kan verlopen of juist gewelddadig. In het laatste geval spelen de Verenigde Naties een belangrijke rol om het proces tot een goed einde te brengen.

Voor deze les trekt u 1 uur uit.

Voor de opdracht in de les heeft u vellen papier nodig, bij voorkeur A3. Ook zijn nodig pennen, kleurpotloden of -stiften en een printer om afbeeldingen voor de opdracht af te drukken.

U laat de klas de SchoolTV-film ‘Nederlands-Indië wordt Indonesië’ kijken.

Dan laat u de leerlingen de bronnen ‘Kolonisatie’, ‘Dekolonistie’ en ‘Wat doen de VN?’ lezen. Geef ze er ½ uur de tijd voor.

Voor het tweede deel van de les, het tekenen van een tijdbalk trekt u een ½ uur uit

Deel de klas in groepen van drie in. Geef elke groep een van de drie voorbeelden van dekolonisatie. Dat zijn die van  Indonesië, Suriname en de Antillen, en van Congo. Dan zet u de leerlingen aan het werk.

Bij het tekenen van de tijdbalk laat u ze zelf tekeningen maken of afbeeldingen gebruiken die op internet te vinden zijn. Zeg ook dat ze extra informatie kunnen zoeken als ze vinden dat er iets ontbreekt in het verhaal van de dekolonisatie dat ze hebben gelezen.

Kijk, als iedereen klaar is, de tijdbalken na.

Uitwerking:
De tijdbalkopdracht is reproductief, maar biedt ook ruimte aan leerlingen om extra informatie in tekst en beeld te zoeken voor hun tijdbalk.


Deze les past bij:

  • Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
  • Kerndoel 53: De leerlingen leren over de belangrijkste historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

 

verwante lessen

Login Form