Werken in het buitenland - voor de docent: info

 
U laat de leerlingen de opdracht in de les in groepen van drie maken. Trek voor deze les één uur uit.

Voor deze les heeft u nodig papieren en pennen. Beschikt u over een pc en Google Earth, bekijk dan samen met de leerlingen de steden Fortaleza, Vryburg en Wuhan. Geen pc en geen Google Earth bij de hand? Geen nood. De leerlingen kunnen dan hun eigen smartphone gebruiken om met Google Earth deze steden te bekijken. In ieder geval zien de leerlingen waar deze steden precies liggen en hoe ze eruit zien.

Daarna deelt u de klas in drietallen in. In iedere groep gaan de leerlingen na naar welke vijf soorten plekken ze in hun woonplaats het liefst gaan.

Daarna spreken ze met elkaar af wie welke tekst leest. Wel moeten per groep alle drie de teksten gelezen worden. Ook moeten ze de tekst ‘Wat doen de VN?’ lezen. Onderling kiezen de leerlingen de stad uit waar ze willen gaan wonen. Ze schrijven hun opstel over de stad die ze als woonplaats gekozen hebben.

Ten slotte kijkt u de opstellen na en beoordeelt ze. Beloon de leukste opstellen met een prijs!

Uitwerking in grote lijnen

Fortaleza heeft een gemengd Portugees/Nederlands koloniaal verleden en dat is te zien aan het fort dat in de stad ligt. Het heeft een museum gewijd aan de geschiedenis van de stad en zijn omgeving. Het is een plek waar je kennis kunt maken met Braziliaanse muziek en Braziliaans eten. Bij de stad liggen fraaie stranden. De stad heeft een voetbalclub die in de hoogste divisie van Brazilië uitkomt.

Vryburg ligt in een gebied met natuurparken, weiden en akkers. In en rond de stad zijn monumenten en plekken te vinden die herinneren aan de geschiedenis van het gebied. Die geschiedenis begon toen vele duizenden jaren geleden rotstekeningen werden gemaakt door de toenmalige bewoners van het gebied. Die geschiedenis omvat verder de periode waarin Zuid-Afrika in zijn huidige vorm is ontstaan. In de stad zelf is er sprake van uitgaansleven (eetgelegenheden), maar wie daar geen genoegen mee neemt, moet een paar uur rijden naar de dichtstbijzijnde grote stad, Mafikeng. Daar kun je onder meer vissen en aan duiksport doen.

Wuhan ligt niet aan zee, maar lijkt sterk op Rotterdam omdat het een echte havenstad is. Dat komt omdat in de stad twee rivieren samenkomen, waarvan vooral de Yangtze een belangrijke vaarroute is. Om die reden is Wuhan een groot knooppunt van spoorlijnen en autowegen en zijn er in de omgeving van de stad meerdere vliegvelden. Met Fortaleza heeft Wuhan gemeen dat je makkelijk kennis kunt maken met de plaatselijke cultuur en de Chinese cultuur in het algemeen. Ook is Wuhan rijk aan plekken waar je boodschappen kunt doen en kunt genieten van de natuur of kennis kunt nemen van wat de stad aan geschiedenis heeft doorgemaakt vanaf rond het begin van de christelijke jaartelling.

 

De opdracht past bij: 

  • Kerndoel 47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan (…) een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

 

verwante lessen

Login Form