Veilig water - voor de docent: info


Met deze les laat u zien dat water onmisbaar is voor ieder mens op aarde, maar dat lang niet voor iedereen toegang tot veilig drinkwater (= zonder ziektekiemen, zout en giftige stoffen als lood) even vanzelfsprekend is als in Nederland.

Voor deze les trekt u een ½ uur uit. Gebruik het eerste uur om de leerlingen de opdracht in de les te laten maken. Laat hen die opdracht in groepen van vier doen, zodat de leerlingen niet alle leesteksten hoeven door te werken.

Gebruik de resterende tijd om met de klas een petitie op te stellen, gericht aan de VN-Mensenrechtenraad. De petitie roept deze raad op het recht op veilig water tot universeel mensenrecht te maken en op te nemen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN. Deze raad is hiertoe bevoegd.

Zo pakt u het aan:

  • Houd een korte inleiding aan de hand van de introductietekst van de les.
  • Verdeel de klas in groepen van vier.
  • Van iedere groep lezen de leerlingen de vier bronteksten over water. Het is wel zaak dit leeswerk onderling te verdelen, anders zou het lezen te veel tijd kosten.
  • Alle leden van de groep lezen ‘Wat doen de VN?’.
  • Daarna schrijven ze een brief, gericht aan de VN-Mensenrechtenraad.
  • Als iedereen hiermee klaar is, haalt u de brieven op en kijkt ze na.
  • Beloon de mooiste brief met een leuke prijs.

Het tweede deel van de opdracht doet u klassikaal. Hierin stelt u in overleg met de leerlingen een klassikale petitie op en laat u die door alle leerlingen ondertekenen. U stuurt deze petitie naar de VN-Mensenrechtenraad. Zet de petitie online via een website die is opgezet om petities op te stellen, zodat ook andere mensen in Nederland de oproep kunnen steunen.


Deze opdracht past bij:

  • Kerndoel 45: De leerlingen leren technische oplossingen voor problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.
  • Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, welvaart. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee oudere lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden. Ook komt een vergelijking met de Verenigde Staten, en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika aan bod.

 

verwante lessen

Login Form