Veilig water - wat doen de vn?


De Verenigde Naties vinden het belangrijk dat iedereen op aarde toegang heeft of alsnog krijgt tot veilig water. Daar vragen ze regelmatig aandacht voor.

Vanaf 1993 bijvoorbeeld houden ze ieder jaar op 22 maart Wereldwaterdag. In 2008 hield een organisatie van de VN die ‘UN Water’ heet, het Internationale Jaar van de Sanitaire Voorzieningen (de wc, de badkamer, de wastafel en stromend water). Tijdens dat jaar hield deze organisatie bijeenkomsten, vergaderingen, tentoonstellingen, beurzen, enzovoort, om aandacht te vragen voor water. Ten slotte riep deze organisatie de periode 2005 tot 2015 uit tot het Water-decennium. Tijdens die jaren voerde de organisatie een actie voor veilig water die ‘Water for Life’ heet.

De Verenigde Naties werken er hard aan om iedereen aan veilig water te helpen, en aan goede wc’s, aansluiting op het riool en andere sanitaire voorzieningen. Hiermee bestrijden ze ziekten die veel slachtoffers maken. Als er minder ziektes zijn, is er ook minder armoede. Want armoede is voor een deel het gevolg van die ziekten en die vele sterfgevallen.

Ook voor de productie van voedsel is toegang tot veilig water belangrijk. Denk maar aan de land- en tuinbouw, die veel en veilig water nodig hebben.

Diverse organisaties van de VN werken hieraan mee.

  • Het kinderfonds Unicef: het helpt nieuwe waterputten slaan, bronnen schoon te maken, waterleidingen en riolering aan te leggen, regenwater op te vangen en schoon te maken, en eenvoudige, hygiënische wc’s te bouwen.
    latrines
  • UN-Habitat: deze organisatie doet dit ook allemaal, maar dan in steden en dan vooral in krottenwijken in die steden.
  • United Nations Environmental Program UNEP (Milieuprogramma van de VN): het houdt zich al ruim 40 jaar bezig met beheer van watervoorraden en het oplossen van problemen met de watervoorziening en hoe er voor iedereen veilig water beschikbaar blijft of komt, ook al stijgt de vraag naar veilig water. UNEP geeft hier informatie over aan regeringen van landen.
  • Food and Agriculture Organization FAO (Voedsel- en l]Landbouworganisatie): die voert projecten uit voor irrigatie van akkers en het beheer van water in rivieren, beken en meren en voor het beheer van grondwater.
  • De World Health Organization WHO (de Wereldgezondheidsorganisatie): die heeft een aparte afdeling die zich bezighoudt met water. Deze afdeling let er op dat het water dat mensen krijgen, schoon genoeg is en stelt daar kwaliteitseisen voor op. Op die manier is de WHO bezig om ziekten als diarree te bestrijden.

 

verwante lessen

Login Form