Veilig water - bron: te vuil water


Er zijn grote gebieden op aarde waar mensen hun drinkwater niet uit de kraan of van een pomp krijgen. Die halen het uit rivieren en beken, meertjes, plassen en poelen. Dat water is vaak vuil. Dat houdt in dat er vaak giftige stoffen in zitten en vooral ook ziektekiemen. Wereldwijd kunnen ongeveer één miljard mensen niet aan water kunnen komen waar geen ziektekiemen in zitten.

Van sommige ziektekiemen krijgen mensen diarree. Door diarree drogen mensen uit en daar kun je aan doodgaan als je er niets tegen doet. Aan diarree gaan meer kinderen tot 5 jaar oud dood dan aan andere ziektes.

Door ziektekiemen in water krijgen mensen ook andere ziekten, tyfus bijvoorbeeld of Guinese wormziekte. Vuil water is dodelijker en maakt meer slachtoffers dan aids of oorlogen. In ontwikkelingslanden heeft het overgrote deel van alle ziektes te maken met vuil water.

Water kan vervuild zijn omdat veel mensen geen goede wc’s hebben, hun huizen vaak geen aansluiting op het riool hebben en omdat hun huisvuil niet regelmatig wordt opgehaald. Daardoor komen urine, ontlasting en huisvuil op straat terecht en daarna in beken, rivieren, poelen en vijvers. In al dat afval zitten ziektekiemen. Uit die beken, enzovoort halen mensen hun drinkwater, met ziektekiemen en al.

vervuildwater

Vuil water houdt armoede in stand of maakt die zelfs erger. Mensen die ziek worden van vuil water, kunnen niet werken. In veel landen betekent dat ook dat ze een geld kunnen verdienen en een verzekering tegen ziekte hebben ze niet. En als de kostwinner van een familie ziek wordt en doodgaat, heeft de familie gaan inkomsten meer en moeten andere leden van de familie proberen geld te verdienen. Wie ziek wordt, heeft een dokter nodig en geneesmiddelen. Wie verzekerd is tegen dit soort kosten, hoeft ze niet of maar voor een deel zelf te betalen. Maar in veel landen heeft een groot deel van de mensen geen ziektekostenverzekering. Die moeten de dokter en geneesmiddelen zelf betalen, van het weinige geld dat ze al hebben.

Mensen aan veilig water helpen is dus een goede manier om armoede te bestrijden.

 

verwante lessen

Login Form