Veilig water - bron: te veel water

 

Als je thuis de planten water geeft, dan gaat dat meestal wel goed. Niet te veel en niet te weinig, maar precies wat de plant nodig heeft.

In de natuur gaat het wel anders. Soms valt er ineens zoveel water dat kelders onderlopen. Er zijn landen en streken waar zoveel water valt, dat rivieren overstromen en alles in de omgeving wegspoelt. In Nederland gebeurde dat vroeger ook wel eens. In februari 1995 gebeurde dat ook bijna en liepen uiterwaarden langs  de Maas en de Waal helemaal onder en dreigden dijken langs deze rivieren te breken. Vele duizenden mensen moesten een veilig heenkomen zoeken voor het geval de dijken het zouden begeven. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Nu zijn ze steviger gemaakt en zijn er plekken ingeruimd waar rivierwater kan worden opgevangen, zonder dat mensen gevaar lopen.

teveelwater

In één van de natste plaatsen ter wereld, Cherrapunji in het noordoosten van India, kan op een dag meer regen vallen dan in Nederland in een heel jaar. De natste maand is juni. Dan valt er gemiddeld bijna 270 cm water!

In sommige landen in de tropen of subtropen komen orkanen voor. Tijdens een orkaan kan er in korte tijd, soms minder dan een dag meer dan 500 mm water vallen.

 

verwante lessen

Login Form