Veilig water - opdracht

 

opdrachtMaar een deel van al het water op aarde is zoet water en veilig te gebruiken. ‘Veilig’ wil zeggen dat mensen, dieren en planten daar niet ziek van worden en daar niet aan dood gaan. Bovendien hebben sommige streken af en toe teveel water en andere gebieden weer te weinig. Daardoor kampen veel mensen op aarde met een tekort aan veilig water.

Dat moet anders want, ieder mens heeft recht op veilig water. Alleen is dat recht nog niet te vinden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Dat recht moet er alsnog in. Dat kan en moet de VN-Mensenrechtenraad doen.

Daarom sturen jullie een brief met jullie handtekeningen naar de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Het adres van de VN-Mensenrechtenraad  is:

Office of the High Commissioner for Human Rights
Human Rights Council
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

Ook stellen jullie met de hele klas een petitie op met dezelfde oproep en zetten jullie die online.

 

verwante lessen

Login Form