Veilig leven met water - bron: kust - dijken

 
Hier lees je over verdedigingssystemen tegen water die door mensen zijn aangelegd. Kunstmatige verdedigingssystemen dus. Je leest over twee types kunstmatige verdedigingssystemen die in Nederland voorkomen: dijken en de Deltawerken met zijn dammen en stormvloedkeringen. Zonder deze bouwwerken zou 55% van Nederland onder water staan. Die 55% van Nederland ligt namelijk tot wel zes meter onder de zeespiegel.

Dijken:
Nederland ligt aan de kust. En een groot gedeelte ligt onder de waterspiegel. Dat wil zeggen dat het land lager ligt dan het oppervlak van de zee. Toch voelen we ons veilig. Dat komt omdat de Nederlanders al eeuwen lang gewend zijn aan veel water om zich heen. En ze hebben manieren bedacht om veilig met water te leven. Voordat we dijken aanlegden, bouwden we onze boerderijen op terpen. Dit waren kunstmatige heuvels. Zo hielden de bewoners bij hoog water de voeten droog en was het vee veilig.

terp

Rond 1200 begon men dijken te maken om grotere gebieden droog te houden. Tegenwoordig is een groot deel van Nederland door dijken tegen het water beschermd.

nederlandzonderdijkenHiernaast zie je kaart van Nederland als er geen dijken zouden zijn. Dijken hebben onderhoud nodig, omdat ze op verschillende kunnen manieren verzwakken.

Door uitdroging van materialen in de dijken (zoals zand) ontstaan er scheuren en andere zwakke plekken in de dijken. Daardoor kunnen de dijken breken als het water buiten de dijken hoog komt te staan en een te hoge druk op de dijken uitoefent. Hetzelfde gebeurt als er water onder de dijken door stroomt en materialen uit de dijken wegvoert. Dat water dat onder de dijken doorstroomt heet kwel of kwelwater. Daardoor worden de dijken te zwak om het water buiten de dijken tegen te houden.

Daarom worden de dijken af en toe goed nagekeken en zo nodig gerepareerd.

Als dat niet vaak en grondig genoeg gebeurt, kan het vreselijk misgaan als het stormt, hoge golven tegen de dijken beuken en het water in de zee buiten de dijken flink stijgt door de wind. Wat er dan gebeurt, heb je in de film over de watersnoodramp van 1953 kunnen zien.

 

verwante lessen

Login Form