Veilig leven met water - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen een voorbeeld noemen en beschrijven van een kunstmatig verdedigingssysteem tegen water en de werking ervan uitleggen.
  • De leerlingen kunnen een voorbeeld noemen en beschrijven van een natuurlijk verdedigingssysteem tegen water en de werking ervan uitleggen.
  • De leerlingen kunnen aangeven hoe natuurlijke verdedigingssystemen door menselijk handelen of natuurgeweld hun beschermende functie kunnen kwijtraken.
  • De leerlingen kunnen aangeven hoe kunstmatige verdedigingssystemen door menselijk handelen of natuurgeweld hun beschermende functie kunnen kwijtraken.
  • De leerlingen kunnen aangeven hoe verdedigingswerken tegen water hun beschermende functie steeds meer kunnen verliezen als gevolg van de opwarming van de aarde.
  • De leerlingen hebben een globaal beeld gekregen van hoe de Verenigde Naties de opwarming van de aarde het hoofd proberen te bieden.

 

verwante lessen

Login Form