Mijnen in Nederland - voor de docent: info


Waar oorlog wordt gevoerd,  legen de strijdende partijen vaak landmijnen om soldaten van de andere partij tegen te houden, of tanks en andere legervoertuigen van de andere partij. Deze landmijnen ontploffen lang niet allemaal en ze worden niet allemaal geruimd door de strijdende partijen zodra de oorlog is afgelopen. Dus blijven er landmijnen in de bodem zitten. Die vormen jarenlang een gevaar voor burgers, net als bommen, granaten en andere explosieven die tijdens de oorlog zijn gebruikt, maar niet zijn ontploft.

Ook Nederland zit met deze twee gevaarlijke erfenissen van een oorlog opgescheept. Van de Tweede Wereldoorlog om precies te zijn. Tijdens die oorlog zijn hier landmijnen gelegd. De meeste zijn na de oorlog opgeruimd, maar af en toe duikt er nog een op. Een veel groter gevaar vormen nog steeds niet-ontplofte bommen en granaten die na de oorlog in de bodem zijn blijven zitten. Om deze gevaarlijke erfenis draait deze les.

Voor deze les trekt u 1 uur uit. U laat de opdracht in de les in groepen van drie maken.
Leid de les in door aan de klas de SchoolTV-film: Nederland in puin’ te laten zien.
Daarna deelt de klas in drietallen in en zet ze aan het werk.

Eerst geeft u de leerlingen half uur de tijd om de bronnen te lezen. Vertel er van tevoren bij dat ze die bronnen binnen hun groep mogen verdelen.
Daarna zoeken ze een voorbeeld van hoe ergens in Nederland niet-ontplofte bommen, granaten of explosieven zijn gevonden en onschadelijk zijn gemaakt. Vraag iedere groep welk voorbeeld ze hebben gevonden, zodat u ervoor kan zorgen dat er zoveel mogelijk verschillende voorbeelden worden gevonden.

Voor deze opdracht moeten de leerlingen een internetverbinding kunnen gebruiken. Ze kunnen een atlas of Google Maps gebruiken. Ze hebben een pen en papier nodig voor het maken van hun verslag.

Iedere groep schrijft over zijn voorbeeld een kort verslag. In dit verslagje geven ze antwoord op de volgende vragen:

  • Wat voor explosieven werden er gevonden?
  • Waar precies in Nederland werden die explosieven gevonden?
  • Hoe werden ze gevonden? Per toeval of door gericht speurwerk in opdracht van de gemeente?
  • Wat voor maatregelen werden genomen om het onschadelijk maken van de explosieven veilig te laten verlopen?

Als iedereen klaar is, kijkt u de verslagjes na.

Een recent voorbeeld van hoe een blindganger werd gevonden en vervolgens onschadelijk werd gemaakt, wordt beschreven in het artikel ’Snelweg A1 bij Deventer de hele dag afgesloten voor ontmanteling V1-bom.’ op https://www.rtvoost.nl/nieuws/326993/Snelweg-A1-bij-Deventer-de-hele-dag-afgesloten-voor-ontmanteling-V1-bom. Die ontmanteling vond plaats op 8 maart 2020.


Deze les past bij:

  • Kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld. En ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

 

verwante lessen

Login Form