Mijnen in Nederland - wat doen de vn?


De Verenigde Naties zetten zich in om het gebruik van landmijnen te laten ophouden en om landmijnen die zijn gelegd, te laten opruimen.

Dat begint ermee mensen duidelijk te maken dat landmijnen altijd een gevaar vormen voor mensen. Ieder jaar worden wereldwijd ongeveer 6000 mensen gedood door een landmijn. Dat is nog niet alles. Akkers kunnen niet bewerkt als er ook maar een vermoeden bestaat dat er landmijnen in liggen. Geiten, schapen of andere grazers kunnen niet grazen op plekken waar misschien landmijnen zijn gelegd. En niet op de laatste plaats: landmijnen zijn gevaarlijk voor kinderen. Die denken vaak dat het speelgoed is, als ze er een vinden. Daarom houden de lidstaten van de VN sinds 2007 de Internationale Dag van Aandacht voor Landmijnen. Die dag is 4 april.

De Verenigde Naties heeft een apart bureau dat United Nations Office for Disarmament Affairs of UNODA heet. De naam betekent ‘Bureau voor zaken rond ontwapening van de Verenigde Naties’. Het is in 1998 opgericht. Een van de taken van het bureau is het uitbannen van het gebruik van landmijnen tegen mensen.

unoda

Met het ruimen van landmijnen zelf houden kleine en internationale hulporganisaties en ook bedrijven zich bezig. En natuurlijk ook nationale instellingen, zoals het EOD.

Ten slotte proberen de VN de lidstaten zover te krijgen dat ze in oorlogstijd geen landmijnen gebruiken. Hiertoe hebben ze in 1997 een verdrag tegen het gebruik van landmijnen opgesteld. De meeste landen hebben dit verdrag getekend, ook Nederland. In het verdrag staat niet alleen dat er geen nieuwe landmijnen meer worden gelegd die gericht zijn tegen mensen, maar ook dat landmijnen die al zijn gelegd, allemaal moeten worden opgeruimd.

 

verwante lessen

Login Form