Mijnen in Nederland - bron: de rol van de gemeente


Het bestuur van iedere gemeente in Nederland (burgemeester en wethouders) moet landmijnen en blindgangers laten opruimen die binnen de gemeente worden gevonden. Eerst zoekt het bestuur een bedrijf dat de kennis in huis heeft om blindgangers en landmijnen op te sporen. Bij dat speurwerk gebruiken dit soort bedrijven vaak luchtfoto’s van het grondgebied van de gemeente die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt.

Als er inderdaad blindgangers en/of landmijnen worden gevonden, laat het gemeentebestuur de EOD komen. Die maakt de gevaarlijke spullen onschadelijk.

Maar waar precies kan zo’n bedrijf gaan speuren? Dat is goed na te gaan in het gemeentearchief. Elke gemeente weet waar in de Tweede Wereldoorlog gevochten is. Soms is informatie hierover ook te vinden op de website van de gemeente. 

De kosten van het opruimen krijgt de gemeente vergoed uit het Gemeentefonds. Dat is een fonds dat geld geeft aan gemeenten dat nodig is om deze taak (en andere taken) uit te laten voeren. De rijksoverheid stort regelmatig geld in dit fonds.

handleiding

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er bij voorbeeld in Venlo gevochten rond een kazerne die inmiddels niet meer bestaat. Daarom vermoedde men dat er op deze plek veel blindgangers te vinden zouden zijn. Om uit te laten zoeken of dat inderdaad het geval is, huurde het gemeentebestuur van Venlo een bedrijf in.

Onderstaande tekst is overgenomen van de website van de gemeente Nijmegen:

"Niet gesprongen explosieven in de bodem: Boem is ho! Nijmegen behoort tot de zwaarst getroffen regio's uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden in de bodem zijn niet-gesprongen explosieven een belangrijk thema waarmee we rekening moeten houden." 

Die tekst was er niet voor niets. In de Waal zijn veel blindgangers te vinden, vooral in de buurt van de Waalbrug en van de spoorbrug.

Ook zitten er elders in Nijmegen en vlak erbuiten nog niet-ontplofte granaten in de grond. Die zitten daar sinds september 1944. In die tijd lukte het Amerikaanse en Britse troepen om Nijmegen op het Duitse leger te veroveren. Het lukte de Amerikaanse en Britse troepen niet om ook Arnhem op de Duitsers te heroveren. Vanuit Arnhem schoten Duitse soldaten bijna dagelijks granaten naar Nijmegen. Veel van die granaten ontploften niet en bleven in de grond zitten.

Aanleiding genoeg om een handleiding uit te geven voor mensen in Nijmegen met als titel "Omgaan met niet gesprongen explosieven uit de WOII bij gemeentelijke projecten". De een kaart van de gemeente Nijmegen. Op die kaart staat wanneer en handleiding bevat wat er in de loop van de tijd gebouwd is. Ook kun je op de kaart zien op welke plekken in de gemeente de kans groot is dat je een landmijn of blindganger vindt, of juist klein.

 

verwante lessen

Login Form