Mijnen in Nederland - bron: blindgangers


Tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlog wierpen vliegtuigen boven Nederland duizenden bommen af. Ook werden met geschut nog veel meer granaten afgevuurd.  Van die bommen en granaten zijn er veel niet ontploft en in de grond blijven zitten. Men noemt ze blindgangers. Zelfs na ruim zeventig jaar duikt er vaak zo’n blindganger op. Vaker dan een landmijn. Als er ergens voor het eerst in de grond moet worden gewerkt (bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk wordt gebouwd), wordt eerst nagegaan of er op de werkplek blindgangers en/of landmijnen te vinden zijn.

blindgangersEnkele blindgangers die door landbouwers werden uitgeploegd. Het gaat om twee Britse 4.5 Inch hoog explosieve granaten,
één Britse 18 ponder hoog explosieve granaat een Duitse 77mm granaat.

 

verwante lessen

Login Form