Mijnen in Nederland - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen wat blindgangers zijn.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom er in Nederland nog maar weinig landmijnen worden gevonden, maar des te meer blindgangers.
  • De leerlingen weten wat je wel en niet moet doen als ze een landmijn of blindganger vinden.
  • De leerlingen weten hoe men landmijnen en blindgangers onschadelijk maakt zonder andere mensen in gevaar te brengen
  • De leerlingen weten welke overheidsdienst in Nederland belast is met het onschadelijk maken van landmijnen en blindgangers.
  • De leerlingen kunnen uitleggen welke rol de Verenigde Naties spelen bij het onder de aandacht brengen van het probleem van landmijnen en hoe ze de inzet van landmijnen als wapen uit te bannen.

 

verwante lessen

Login Form