Energiebronnen - bron: energie in zuid-afrika 1


Hoe wordt in Zuid-Afrika in 2017 stroom opgewekt?

 • Uit aardolie, aardgas en steenkool 85%
 • Uit kernenergie 4%
 • Uit waterkracht 1%
 • Uit alle andere energiebronnen 10%

Zuid-Afrika heeft twee werkende kerncentrales.

Steenkool
Zuid-Afrika heeft een enorme voorraad steenkool. Steenkool is een belangrijk exportproduct voor Zuid-Afrika. In het land zelf wordt steenkool vooral gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Ook maakt men vloeibare brandstoffen, zoals kerosine en benzine, uit steenkool.  De winning van de steenkolen gebeurt voor de helft onder de grond en voor de helft in open pits (grote kuilen).

steenkool

Voordelen:

 • Steenkool is erg goedkoop te delven, als het uit pits kan worden gehaald.
 • Zuid-Afrika verdient veel geld aan de uitvoer van steenkool.
 • Voor het delven van dieper gelegen steenkool zijn veel arbeidskrachten nodig omdat hiervoor schachten en gangen moeten worden gegraven, diep in de grond. Daarmee kunnen veel mensen hun brood verdienen.
 • Zuid-Afrika is dankzij de steenkool niet zo afhankelijk van de invoer van aardolie. Dat is voordelig als de prijs van aardolie hoog is.

Nadelen:

 • Bij kolenwinning komt methaan vrij. Dat is een broeikasgas. Hoe meer methaan er in de dampkring van de aarde komt, hoe sterker het broeikaseffect wordt en hoe sneller de aarde dus opwarmt.
 • Bij het verbranden van steenkool komt veel kooldioxide of CO2 vrij. Ook dat is een broeikasgas.
 • De mijnwerkers ademen tijdens hun werk stof in. Dat is slecht voor hun longen.
 • Om steenkool te delven heb je veel water nodig. De grootste steenkoolmijn van Zuid-Afrika ligt in een zeer droog gebied waar het ook al moeilijk is om voor iedereen voldoende schoon drinkwater te vinden. De mijn boort steeds nieuwe waterputten aan. Hierdoor daalt het grondwaterpeil.
 • Bij het delven van steenkool komen giftige stoffen vrij, die soms in het grondwater komen te zitten. Ook hierdoor blijft er voor mensen minder schoon drinkwater beschikbaar.

 

verwante lessen

Login Form