Energiebronnen - dit ga je doen


werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je vijf kwartier de tijd. 

Eerst laat je juf of meester enkele films zien over energie. Hier trekt zij of hij een kwartier voor uit. In de films komen steenkool en andere energiebronnen aan bod. Noteer alvast voor jezelf bij die energiebronnen welke voor- en/of nadelen er worden genoemd bij het gebruik ervan.

Hierna begin je aan de opdracht van de les. Je krijgt er 1 uur de tijd voor.

Om te beginnen deelt zij of hij de klas in groepen van twee in. Zij of hij geeft ieder groepje één van de volgende drie onderwerpen.

  1. Zuid-Afrika en steenkool
  2. China en waterkracht
  3. Brazilië en biobrandstof.

Lees eerst de teksten over het onderwerp dat je hebt gekregen. In de teksten worden enkele energiebronnen beschreven die in het land worden gebruikt. Schrijf bij elke energiebron puntsgewijs de voordelen en de nadelen op. Wordt bij een energiebron een voor- of nadeel niet genoemd en je weet er toch van, schrijf dat er gerust bij.

Lees daarna ‘Wat doen de VN?’.

Schrijf daarna een energienota voor het land waar je over hebt gelezen. In de nota leg je uit hoe het land de negatieve gevolgen van energieopwekking en het gebruik ervan zo veel mogelijk kan beperken of voorkomen. Gebruik hierbij de informatie in ‘Wat doen de VN?’.

Tot slot laat je energienota zien aan je juf of meester.

 

verwante lessen

Login Form