Bergen - voor de docent: info

 
De leerlingen leren dat op vakantie gaan in de Alpen of een ander berggebied erg leuk kan zijn, maar dat dit daar ook schade aanricht aan de natuur. Die schade ontstaat door het inrichten van die gebieden voor toerisme en het gedrag van de toeristen die deze gebieden bezoeken. Vooral als er erg veel toeristen tegelijk naar een plek in de bergen trekken. Leerlingen zien wat ze zelf kunnen doen om die schade te beperken of helemaal te voorkomen.

Voor deze les trekt u 1 uur uit. De leerlingen maken de opdracht in de les in tweetallen.

U laat de leerlingen eerst de bronnen ‘Natuur in de vergen’ en ‘Wat doen de VN?’ lezen. Daarna kiest elk tweetal een bron uit van de reeks 2 tot en met 5. Wel moet iedere bron uit deze reeks tenminste éénmaal aan bod komen.

De tweetallen lezen de bron die ze hebben gekozen, goed door.

Bij hun bron maakt het tweetal twee pictogrammen die aangeven wat mensen wel of niet moeten doen in de natuur. Het is de bedoeling dat elk tweetal onderling afspreekt wie welk pictogram uiteindelijk tekent.

Als iedereen hiermee klaar is, haalt u de pictogrammen op en beoordeelt ze. Hang de pictogrammen op een originele plek in de klas op, waar iedereen ze goed kan zien.

Extra informatie:
Bescherming van natuur en milieu staan hoog op de agenda van de Verenigde Naties. Daar is een speciaal programma voor gestart, het United Nations Environmental Program of UNEP. Op de website van UNEP https://www.unep.org/ vindt u meer informatie over de speerpunten van UNEP: klimaatverandering, rampen en conflicten, ecosysteemmanagement, schadelijke stoffen, efficiënt en duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen.

De leerlingen zetten de concrete adviezen uit een publicatie van de UNEP op het gebied van duurzaam bergtoerisme om in pictogrammen. Hang deze na afloop in de klas of in de hal op.


Deze opdracht past bij:

  • Kerndoel 49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen, zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

 

verwante lessen

Login Form