Ander weer - bron: klimaatverandering


Net als het weer verandert het klimaat, maar dan veel langzamer. Dat is altijd zo geweest, sinds de aarde ongeveer 4,5 miljard jaar geleden is ontstaan. De aarde heeft koude en warme periodes doorgemaakt. Die koude tijden waren bijvoorbeeld de ijstijden. De aarde heeft ook droge en natte perioden gekend. Die koude en warme, natte en droge periodes duurden duizenden of zelfs vele miljoenen jaren.

De meest recente ijstijd eindigde 12.000 jaar geleden. Tot dan toe was de zeespiegel zoveel lager dan nu dat je van Nederland naar Engeland kon lopen. Destijds was een groter deel van het aardoppervlak met ijs bedekt dan nu het geval is. Na deze ijstijd kwam er een warmer klimaat. Deskundigen sluiten niet uit dat er ooit een nieuwe ijstijd aanbreekt.

Maar voorlopig is de aarde verder aan het opwarmen. Het broeikaseffect in de dampkring van de aarde wordt sterker, omdat er steeds meer broeikasgassen in de dampkring komen die die het zonlicht wel binnenlaten, maar de warmte van de zon, die door de aarde wordt teruggekaatst, vasthouden. Daardoor warmt de dampkring steeds verder op. Bij de broeikasgassen horen koolstofdioxide (CO2), methaan, lachgas en waterdamp.

broeikaseffect
Daarom heten die gassen broeikasgassen. Ze zorgen voor warmte op onze aarde. Helemaal zonder die broeikasgassen kunnen we niet leven. Want zonder het broeikaseffect zou het overal op aarde gemiddeld 18 graden Celsius vriezen! Dan is het vooral op het land te koud voor al wat leeft op aarde, en zeker voor mensen.

Dus wat is nou het probleem met het broeikaseffect?

Hat probleem zit ‘m in de rol van de mens. Wij zorgen er voor dat er steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen. Vooral CO2. Dat komt doordat we steenkool, aardolie en aardgas verbranden in huizen, fabrieken, vliegtuigen en auto’s. Hierdoor wordt het broeikaseffect in de dampkring snel sterker en warmt de aarde sneller op dan het ooit in het (verre) verleden plaatsvond.

 

verwante lessen

Login Form