Zoek een plek - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom wind- en zonne-energie schoner zijn dan fossiele brandstoffen en kernenergie.
  • De leerlingen hebben gezien waarom aanwending van wind- en zonne-energie niet bijdraagt aan klimaatverandering door opwarming van de aarde.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van plaatselijke geofysische omstandigheden (reliëf en klimaat) plekken in de Europese Unie aanwijzen waar windmolens en zonnepanelen het hoogste rendement hebben.

 

verwante lessen

Login Form