Zoek een plek - voor de docent: info

 
Trek voor deze les 1 lesuur uit. U laat de leerlingen individueel of in tweetallen aan de opdracht werken.

N.B.: Voor deze les heeft u de volgende landkaarten nodig:

  • Landkaarten 74-75, 81E en F uit de Bosatlas 54e editie, of:
  • Landkaarten 72-73, 83E en F uit de Bosatlas 55e editie.

Heeft u niet de beschikking over een van deze Bosatlassen, maak dan voor elke leerling een kopie van elk van deze drie landkaarten. Deel deze kopieën in de klas uit na het vertonen van de twee video's.

Print exemplaren uit van een blanco landkaart van de Europese Unie uit (in een wat groter formaat te downloaden via https://imgur.com/t/europe/dLON8YE).

Kijk samen met de leerlingen naar de twee videobronnen.

Daarna maken de leerlingen de opdracht. Als iedere leerling een plek op de blanco landkaart van de Europese Unie heeft gemarkeerd met een zonnetje of een windzakje is op de landkaart te zien waar windmolens en zonnepanelen de meeste energie opleveren.

Uitwerking
Windmolens geven de meeste energie indien ze geplaatst zijn op of rondom de Noordzee en langs de Atlantische kusten van de Europese Unie. Of op hoog gelegen plekken, denk aan bergtoppen.

Zonnepanelen leveren de meeste energie op indien ze zijn geplaatst in Spanje en andere zuidelijke landen van de EU. Maar ook in andere EU-landen zijn plekken te vinden waar de zon vaak overvloedig schijnt.

 

Deze opdracht sluit aan bij

  • Kerndoel 43: de leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.

 

verwante lessen

Login Form