Goed voor het milieu - bron: boek 'cradle-to-cradle'


Wanneer is een product milieuvriendelijk, d.w.z. op zodanige wijze gemaakt en te gebruiken dat  het milieu er niet door geschaad wordt? Daar zijn veel verschillende begrippen voor:

  • recyclebaar (gemaakt van materialen die kunnen worden gebruikt om er andere dingen van te maken);
  • hernieuwbaar (= recyclebaar);
  • natuurlijk (gemaakt van stoffen die de natuur zelf kan aanleveren);
  • groen (niet schadelijk voor het milieu bij het maken en gebruiken);
  • duurzaam (= groen);
  • ecologisch (bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu);
  • biologisch afbreekbaar (gemaakt van stoffen die uiteenvallen tot andere stoffen die in de natuur voorkomen);  
  • ‘cradle to cradle.’

'Cardle-to-cradle' betekent letterlijk 'van de wieg tot de wieg'. Als iets gemaakt wordt volgens de cradle-to-cradle-methode, dan heb je geen afval meer. Het werkt als volgt.

cradle to cradle

Voor een product worden alleen grondstoffen gebruikt die weer hergebruikt kunnen worden, als het product als afval weggedaan wordt. Van die grondstoffen wordt een nieuw product gemaakt. Als ook dat product wordt weggegooid, worden de grondstoffen in dat product hergebruikt om er een nieuw product van te maken, enzovoort en zo vaak je maar wilt.

Bovendien worden de producten gemaakt met duurzame energie. Dat is energie die wordt opgewekt zonder dat er afval en vervuiling bij optreedt en uit een bron die niet (snel) opraakt. Voorbeelden van zulke energiebronnen zijn zonne-energie en warmte uit de grond.

Tenslotte wordt bij het maken van de producten het milieu niet op een andere manier beschadigd (door uitstoot van giftige gassen of afvallozingen bijvoorbeeld).

Een voorbeeld: het originele Engelstalige boek Cradle to Cradle is niet van papier maar van een recyclebare kunststof. Die stof kan op een eenvoudige manier opnieuw worden omgezet in helderwit papier. In warm water lost de inkt op, zodat er schoon kunststof achterblijft. Ook de inkt kan opnieuw als inkt dienstdoen.

verwante lessen

Login Form