Goed voor het milieu - bron: drainagebuizen


Drainage is het afvoeren van grondwater waardoor het grondwaterpeil daalt. Dat gebeurt via buizen onder de grond waar kleine gaatjes in zitten: Water in die buizen kan worden weggepompt, of het loopt vanzelf weg. Zonder drainage zouden polders vollopen met water. Drainage is vaak nodig op plekken waar gebouwd wordt of bij het aanleggen van wegen. Zonder drainage zouden werklieden immers last krijgen van een te hoge grondwaterpeil. Tuinders passen drainage toe om te voorkomen dat de bodem van hun kassen te veel water gaat bevatten. Het is niet te verwonderen dat drainage op grote schaal wordt toegepast en dat bedrijven die buizen en andere spullen voor drainage leveren, kunnen rekenen op veel afzet.

drainagebuis

Bij sommige van die bedrijven kun je drainagebuizen kopen die zijn gemaakt van stoffen als polypropeen (PP) of epoxy. Deze stoffen zijn gemaakt van materialen dat kan worden hergebruikt. Bovendien zijn deze stoffen weinig schadelijk voor het milieu indien ze in drainagebuizen onder de grond zitten.

 

verwante lessen

Login Form