Goed voor het milieu - bron: de plasticroad in zwolle


We gebruiken dagelijks plastic. Veel van dat plastic gooien we daarna weg als afval. Van dat afval gaat een deel naar een vuilnisbelt of verbrandingsoven. De rest komt op land terecht, langs wegen bijvoorbeeld en zomaar op straat, of in meren, rivieren en in zee. Dieren eten ervan en worden er soms ziek van. Ook vallen stukken plastic uit elkaar in deeltjes die te klein zijn om met het blote oog te kunnen zien. Die deeltjes komen overal in te zitten, in de lucht, in water, in planten en dieren, zelfs in ons voedsel. Dat is niet goed voor planten en dieren, en ook niet voor onszelf. Je kunt echt wel stellen dat plastic afval een groot probleem is voor natuur en milieu, en ook voor onszelf.

zwerfafval

In Trouw verscheen op 11 september 2018 een artikel over een manier om dit probleem aan te pakken. Het artikel gaat over een fietspad van dertig meter lang dat die dag in Zwolle werd onthuld. Het is gemaakt van plastic afval. Daarom heet dit fietspad PlasticRoad. Het idee om dat fietspad te maken kwam van Anne Koudstaal. Die wil niet alleen iets doen tegen het probleem van het plastic afval. Hij wil ook reclame maken voor het hergebruiken van plastic en ander afval.

Het bestuur van de provincie Overijssel vindt het goed wat Koudstaal heeft gedaan. Het draagt bij aan een schoon en gezond milieu. Ook zet de aanleg van het fietspad mensen aan om na te denken over hoeveel afval ze weggooien en wat je met afval kunt doen in plaats van weggooien. Maar is het  plastic fietspad wel zo goed voor het milieu als Koudstaal en het provinciebestuur denken?

Niet helemaal. Immers, het wegdek van het fietspad slijt, waardoor kleine stukjes plastic in het milieu terecht komen. Ook bevat plastic altijd stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, ook als ze worden hergebruikt. En wat doe je met het plastic als het fietspad moet worden opgeruimd? Weggooien? Dan draag je juist weer bij aan het probleem van het plastic afval. Nog eens hergebruiken dan? Misschien kan dat niet, omdat het  er niet meer geschikt voor is.

Naar: ‘Zwolle onthult fietspad van plastic: hoe milieuvriendelijk kan zo’n fietspad nu echt zijn?’ op https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/zwolle-onthult-fietspad-van-plastic-hoe-milieuvriendelijk-kan-zo-n-fietspad-nu-echt-zijn~b364fc981/

 

verwante lessen

Login Form