Veiligheid voor Roma - bron: roma in Nederland

 
In 2015 hield de Risbo, een onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit te Rotterdam, een enquête onder Roma in Nederland. Die kregen van het bureau vragen over onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en andere zaken uit hun dagelijks leven. Wat bleek uit de antwoorden die de ondervraagde Roma gaven?

 • Roma zijn vaker ziek en hebben vaker andere problemen met hun gezondheid dan andere Nederlanders.
 • Veel Roma wonen in huizen van slechte kwaliteit.

  roma nederland
 • Net als alle andere kinderen in Nederland moeten alle Roma-kinderen naar school. Dat moeten ze volgens de wet. Toch blijven Roma-kinderen vaker van school weg dan hun Nederlandse leeftijdgenoten.
 • Van elke 100 Roma die van school komen, gaan er minder studeren dan van elke 100 van andere Nederlanders die van school komen.
 • Veel Roma-meisjes trouwen voordat ze 20 jaar oud zijn geworden. Dat hoort bij de cultuur van de Roma. De meeste andere Nederlandse meisjes trouwen niet. Dat doen ze pas later als ze (allang) volwassen zijn.
 • Sommige Roma-jongens en meisjes die wél gaan studeren, zijn bang om andere mensen te vertellen dat ze Roma zijn want ze zijn bang dat ze dan het mikpunt worden van discriminatie.
 • Roma die solliciteren naar een baan of al een baan hebben, worden vaak het mikpunt van discriminatie. Daardoor hebben ze meer moeite om een baan te vinden of is hun werkplek niet prettig.
 • De meeste Roma hebben geen betaald werk.
 • Roma wantrouwen de overheid en voelen zich soms door de overheid in de steek gelaten.

Gaat het dan met alle Roma in Nederland dan zo slecht? Voor Roma die na 2004 vanuit Oost-Europa naar Nederland kwamen, is het antwoord ja. Het zijn bijna allemaal arbeiders die enkele maanden per jaar in Nederland werken, bijvoorbeeld op landbouwbedrijven. Ze wonen in slechte huizen terwijl ze in Nederland werken. Maar Roma die al eerder in Nederland zijn komen wonen, vergaat het geleidelijk aan beter. Roma-meisjes krijgen steeds meer vrijheid om te kiezen tussen een baan, het volgen van een opleiding en trouwen. Daardoor is het steeds minder vanzelfsprekend dat Roma-meisjes trouwen voor ze volwassen zijn. Ten slotte lijkt het erop dat Roma-kinderen minder vaak van school wegblijven.

Naar: ‘Hoe is de maatschappelijke positie van Roma en Sinti in Nederland?’op https://www.kis.nl/vraag-en-antwoord/hoe-de-maatschappelijke-positie-van-roma-en-sinti-nederland

 

verwante lessen

Login Form