Veiligheid voor Roma - bron: roma in italië


Er wonen in Italië tussen de 130.000 en 170.000 Roma. Hiervan heeft ongeveer de helft de Italiaanse nationaliteit.

Tot rond 2010 hebben Roma in Italië het niet makkelijk gehad. Veel Italianen die niet van Roma-afkomst zijn, dachten dat Roma misdadigers zijn. Ook heeft de regering van Italië soms gedaan alsof Roma werkelijk allemaal misdadigers zijn. Daar heeft de Europese Unie de regering voor op de vingers getikt.

Zo wilde de regering vingerafdrukken laten maken van alle Roma in het land, dus ook van Roma-kinderen. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Roberto Maroni wilde dat onder meer doen om het bedelen op straat te bestrijden.

roma italie

Maar sommige mensen noemden de voorgenomen maatregel een uiting van racisme. Ook Monica Frassoni, toen lid van het Europees Parlement en lid van Groene Partij, was fel tegen die maatregel. Ze zei hierover: "De Italiaanse overheid heeft een bevel uitgevaardigd waarin alle mensen die in kampen leven -maar al te vaak zigeuners- worden verplicht zich te laten registreren naar komaf en waar ze vandaan komen. Zelfs hun geloof moeten ze melden en dat is volgens de wet absoluut verboden. Het komt er simpelweg op neer dat je een database opzet gebaseerd op etnische afkomst. Dit is de reden dat we er zoveel ruchtbaarheid aan geven: het is in tegenspraak met Europese wetgeving."

Ook Juan de Dios Ramírez-Heredia, president van de Roma-organisatie in Spanje, is tegen de maatregel want het zou bedoeld zijn om de misdaad te bestrijden. "Berlusconi (toen de premier van Italië) won de verkiezingen door gebruik te maken van angstgevoelens over de groeiende onveiligheid in Italië", zegt hij. "Wij Roma kregen daar de schuld van, omdat we een onzichtbare minderheid zijn."

Wie dacht dat de Italiaanse regering de Roma nu beter behandelt dan vóór 2010 heeft het mis. In 2018 stelde Matteo Salvini, toen minister van Binnenlandse Zaken, voor om alle Roma te registreren. Zo wilde hij laten nagaan wie van de Roma een Italiaans paspoort hebben. Die mochten wat hem betreft in Italië blijven. De andere Roma moesten het land maar uit. Veel Italianen zouden dit idee hebben gesteund. Dat valt af te leiden uit de uitslag van een peiling in 2018 onder Italianen. Die peiling wees uit dat 86% van de Italianen een negatief beeld hebben van de Roma in hun land.

Naar: ‘Italiaanse regering wil Roma-telling en degenen zonder papieren uitzetten’, op https://nos.nl/artikel/2237183-italiaanse-minister-wil-roma-telling-en-degenen-zonder-papieren-uitzetten.html

 

verwante lessen

Login Form