Veiligheid voor Roma - bron: de feiten over de roma


vlag romaDe Roma komen van oorsprong uit India. Waarom ze uit dat land zijn uitgezwermd over Azië en Europa, daar zijn verschillende verklaringen voor gegeven. Eén verklaring luidt aldus: Rond het jaar 1000 leefde er een volk in Noord-India. Dat werd overvallen door de Afghaanse heerser Mahmoud van Ghazna. Hij drong vaak Noord-India binnen en nam dan jongens en meisjes mee als slaven. Het volk sloeg op de vlucht om aan de aanvallen te ontkomen. Zo raakte het aan het zwerven. Langzamerhand verspreidden leden van het volk zich over het Midden-Oosten en Europa. Ze raakte bekend als het volk van de Roma. Nu wonen er vooral in Oost-Europa veel Roma, maar ook in Nederland wonen er Roma. Bij elkaar zijn er tussen de 10 en 12 miljoen Roma in de EU.

Eigenlijk gaat het om twee groepen binnen dit volk, de Sinti en de Roma. In deze les maken we het onderscheid tussen Roma en Sinti niet.

Aanvankelijk waren de Roma welvarend en verdienden ze hun kost met handel en allerlei ambachten (zoals metaalbewerking). Rond 1400 werden ze in Europa, dat toen al christelijk was, gezien als heidenen. Toen kwamen er allerlei vooroordelen in de wereld die nu nog steeds door veel mensen geloofd worden. Die vooroordelen leidden tot haat tegen Roma. Die haat uitte zich in vervolging van en geweld tegen Roma.

Tegenwoordig behoren de Roma tot de armsten van Europa. Ook worden ze, afhankelijk waar in Europa ze wonen, in meer of mindere mate gediscrimineerd. Het bestuur van de Europese Unie probeert daar paal en perk aan te stellen. Dat doet ook de mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Vanaf 1990 wordt op 8 april de Wereld Romadag gehouden, een feestdag voor alle Roma. De afbeelding hierboven laat de vlag van de Roma zien.

 

verwante lessen

Login Form