Sociale netwerken - voor de docent: info

 
U trekt voor deze les 1 lesuur uit.

De opdracht gaat over profielsites, ook wel sociale netwerken genoemd. U kunt ervan uitgaan dat de leerlingen min of meer op de hoogte zijn van het bestaan ervan en de mogelijkheden en dat sommige leerlingen al een eigen account hebben en gebruiken op een sociale netwerk.

De bedoeling van de opdracht is te laten nadenken over de gevolgen van het gebruik ervan. Hierover  krijgen ze in de bronnen informatie aangereikt.

Tip
Een gids over cyberpesten voor docenten en ouders: https://nl.wizcase.com/blog/uitgebreide-gids-cyberpesten-voor-ouders/.

Plan van aanpak

 • U laat aan de klas de video zien.
 • Daarna laat u de leerlingen de bronnen individueel lezen. Trek er 20 minuten voor uit.
 • Als iedereen klaas is met lezen, deelt u de klas in groepen van drie of vier in
 • Iedere groep schrijft een handleiding voor leerlingen van hun leeftijd over het gebruik van sociale netwerksites. Ruim hier 30 minuten voor in
 • Als iedere groep zijn handleiding klaar heeft, leest en beoordeelt u de handleidingen.

Uitwerking:
Voordelen van sociale netwerken zijn onder meer:

 • Ze zijn gebruiksvriendelijk. Daardoor is het makkelijk om snel een eigen sociaal netwerk op te bouwen op het netwerk dat je gebruikt.
 • Je kunt met sociale netwerken te allen tijde en waar je ook bent contact onderhouden met je internetvrienden en ongeacht de afstand die bestaat tussen jijzelf en die vrienden.
 • Je kunt door gericht zoeken en selecteren in grote mate bepalen met wie je om wilt gaan via een sociaal netwerk.

Nadelen zijn onder meer:

 • Tenzij je naast tekst en geluid ook beeld gebruikt bij je contacten, vallen non-verbale signalen weg bij het overbrengen van je boodschappen. Gezichtsuitdrukkingen en andere vormen van lichaamstaal blijven letterlijk uit beeld. Dat is wel voor een deel op te vangen door het gebruik van emoji’s om emoties weer te geven.
 • In de praktijk vinden gebruikers van sociale netwerken voornamelijk vrienden die lijken op zijzelf qua interesses, leeftijd, levensovertuiging, enzovoort terwijl je in het dagelijks leven altijd te maken hebt met mensen die wat dat betreft tot verschillende groepen behoren. En juist ook omgaan met mensen die in sommige opzichten verschillen van jezelf is een goede manier om respect en inlevingsvermogen aan te leren.
 • Gebruikers van sociale netwerken zijn geneigd om zonder enige remming alle dingen uit te spreken of in beeld uit te drukken die in hen opkomen, ook dingen die ingaan tegen normen die gelden voor omgaan met elkaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan oproepen tot discriminatie van of haat tegen bepaalde groepen en het uiten van bedreigingen naar anderen toe. Dergelijke uitingen maken degene die ze doen kwetsbaar voor chantage (als het gaat om zaken omtrent seksualiteit en seksuele geaardheid bijvoorbeeld) of kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging (wanneer sprake is van belediging, laster, dreiging met geweld e.d.).. 


Deze opdracht sluit aan bij:

 • Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

 

verwante lessen

Login Form